Sel Stem

Sel stem adalah sel yang terdapat dalam tubuh manusia yang mempunyai kebolehan yang unik untuk membahagi sepanjang kehidupan seorang manusia. Sel stem adalah sel punca yang boleh mengkhusus kepada sel-sel yang membentuk otak, saraf, otot dan bahagian badan yang lain.

Jenis-jenis Sel Stem

Jenis-jenis
Sel Stem

Terdapat dua jenis sel stem yang terdapat di dalam tubuh manusia
Sel Stem Hematopoietik dan Sel Stem Mesenkimal

Sumber Sel Stem

Sel stem boleh diperolehi dari pelbagai tempat dalam tubuh badan kita, dari peringkat awal
perkembangan manusia sehingga dewasa.