Servis Kami

Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan CryoCord kepada pelanggan adalah hasil dari penyelidikan, pengetahuan dan kemahiran baru yang berterusan dalam industri sel stem. Kami terus berusaha untuk mengemas kini pengetahuan sel stem dalam seberapa banyak aspek yang mungkin  yang membawa kami ke tempat kami hari ini. Sebuah bank sel stem yang menawarkan pelbagai pilihan penyimpanan sel stem yang boleh memanfaatkan ramai orang sebanyak mungkin.  Servis CryoCord tidak terhad kerana kami sentiasa mencari cara baru untuk memanfaatkan orang ramai.