Pencapaian

CryoCord beroperasi dalam industri yang dikawal selia oleh pelbagai piawaian bertaraf dunia. Sepanjang tahun, CryoCord telah disahkan oleh pelbagai badan pengawalseliaan tempatan dan antarabangsa.

cGMP
(Kementerian Kesihatan Malaysia)

MOH License
(Kementerian Kesihatan Malaysia)

Class 100 Cleanroom
(Nextech)

ISO 15189
(Standards Malaysia)

Awards

Best Brands in Sciences –
Stem Cell Laboratory
oleh BrandLaureate

KWYP Sun Yat-Sen Enterprise Award
oleh Kwong Wah Yit Poh

Best Stem Cell Bank 2012
oleh Baby Talk Magazine

Best Stem Cell Bank 2013
oleh Baby Talk Magazine

Best Stem Cell Bank 2014
oleh Baby Talk Magazine

Best Stem Cell Bank 2015 
oleh Baby Talk Magazine

Best Stem Cell Bank 2016
oleh Baby Talk Magazine

Best Stem Cell Bank 2017
oleh Baby Talk Magazine

Best Brand – Finalist
oleh STAR Outstanding
Business Award (SOBA) 2012

Best Innovation – Finalist
oleh STAR Outstanding
Business Award (SOBA) 2012